كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) عليرضا

عليرضا
[ شناسنامه ]
ساعتي خسته ...... يكشنبه 92/10/8
من، زبان عشقم ...... يكشنبه 92/10/8
تو را هرگز نخواهم سرود ...... يكشنبه 92/10/8
برخاسته ام از خواب ...... شنبه 92/10/7
يادت باشد ...... جمعه 92/10/6
من آفتاب درخشان و ماه تابان را ...... جمعه 92/10/6
آدرس جديد وبلاگ ...... چهارشنبه 91/7/5
خدا کند که نبينم هواي تو ابريست ...... سه شنبه 91/7/4
وقتي دلت براي خودت تنگ مي شود ...... سه شنبه 91/7/4
گاهي از ساده ترين حادثه هم دلگيرم ...... دوشنبه 91/7/3
من که تسبيح نبودم تو مرا چرخاندي ...... يكشنبه 91/7/2
جاي چشمان تو خالي است ...... يكشنبه 91/7/2
اگر بميرم از اين انتظار، مي آيي ؟ ...... يكشنبه 91/7/2
مي روم ...اما گرفتارم ... گرفتارم به تو ...... شنبه 91/7/1
رفتي و از رفتنت خاطر پريشانم هنوز ...... جمعه 91/6/31
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها