قرمز سبز آبي خاکستري
دانشمند از دانش سير نمي شود، تا سرانجام به بهشت درآيد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت