قرمز سبز آبي خاکستري
دانش با عمل همراه است . پس هر كه دانست عمل كرد و هر كه عمل كرد دانست و دانش، به عمل فرا مي خواند، پس اگر او را اجابت كرد چه بهتر و گرنه از او جدا و دورمي شود [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت