قرمز سبز آبي خاکستري
از خنده زياد برحذر باش كه دل را مي ميراند . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت