قرمز سبز آبي خاکستري
گدا فرستاده خداست ، كسى كه او را محروم دارد خدا را محروم داشته ، و آن كه بدو بخشد خدا را سپاس و حرمت گذاشته . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت