قرمز سبز آبي خاکستري
[ و گفته‏اند چون از صفّين به كوفه بازگشت به شباميان گذشت و آواز گريه زنان را بر كشتگان صفين شنود . حرب پسر شرحبيل شبامى كه از مهتران مردم خود بود به سوى حضرتش آمد . امام فرمود : ] چنانكه مى‏شنوم زنان شما بر شما دست يافته‏اند چرا آنان را از افغان باز نمى‏داريد ؟ [ حرب پياده به راه افتاد و امام سواره بود ، او را فرمود : ] بازگرد كه پياده رفتن چون تويى با چون من موجب فريفته شدن والى است و خوارى مؤمن . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت