با سلام

دوستان لطفا ما را با نظرات و انتقادات سازنده تون راهنمایی کنید

شعرهای کوتاه و مینی شعر های زیبایی که خوندید
برامون ارسال کنید

با تشکر

برای بستن این کادر کلیک کنید

 

بازدید امروز: 33 ، بازدید دیروز: 199 ، کل بازدیدها: 601728


تجسم

بدست علیرضا در دسته : 89/10/12 : 11:35 عصر


یقین دارم تو هم من را تجسم می کنی گاهی

به خلوت با خیال من تکلم می کنی گاهی

                            هر آن لحظه که پیدا می شوی از دور مثل من

                           به ناگه دست و پای خویش را گم می کنی گاهی


چنان دریای نا آرام و طوفانی ،تو روحم را

اسیر موج های پر تلاطم می کنی گاهی

                        دلم پر می شود از اشتیاق و خواهشی شیرین

                        در آن لحظه که نامم را ترنم می کنی گاهی


همه شعر و غزلهای پر احساس مرا با شوق

تو می خوانی و زیر لب تبسم می کنی گاهی

                     تو هم مانند من لبریزی از حس جنون عشق

                    یقین دارم تو هم من را تجسم می کنی گاهی

 


مـرا بـغـیـر جـمـال تـو انـتـخـابـی نیست

بدست علیرضا در دسته : 89/10/5 : 4:53 عصر

مـرا بـغـیـر جـمـال تـو انـتـخـابـی نیست

بـیـا بـیــا دگـرم طاقـتـی و تـابـی نیست

               شبیـه اختـر و ماهـت اگر کنـم بیجاست

               بچشم من بفلک چون تو آفتابی نیست


ز هجـر روی تـو شبها بچشم خسته من

ز دست رنج و الم هیچگاه خوابی نیست

             بـه انـتـظـار تـــو جـان عــزیـــز بـر لـب شـد

             بیا که بدتـر از این در جهان عذابی نیست


نمی کنی تو چرا سوی ما ز لطف نگاه

چرا تو را به سوالات من جوابی نیست

                تـمـام هستی من شـد به ورطه طوفان

                تـو را به روز قیامت مگر حسابی نیست

 


آتـش هـجـر تــو سـوزانـد ، دل و جان مـرا

بدست علیرضا در دسته : 89/10/3 : 8:18 عصر

آتـش هـجـر تــو سـوزانـد ، دل و جان مـرا       جان نه تـنـها که همه ظاهـر و پنـهان مـرا

 بی تو شیرینی عمرم همه از دست برفت       بـیـن خـزان کـرد فـراق تــو ، گلستان مـرا !

 من که بی روی تو از دیده و دل خونبارم         دیگر ای دوست نه بینی لب خندان مـرا

 مـن که از هـجـر تـو بیمارم و محتـاج دوا         کـرده ای از چه فرامـوش تو درمان مـرا ؟

 یوسف راستی ای دوست دگر بیکس شد       جز تـو کس نیـست نـوازد دل گـریـان مرا ؟

 مـن کـجـا ایــن هـمـه انـدوه فـراقـت بـکجـا     تـو کـجـا آن هـمه بـشکستـن پیمان مرا ؟

 ظــلـمـت غـم هــمـه زنــدگـیــم را بـگـرفـت    کیست روشن کند از مهر ، شبستان مرا ؟

 سبب قهر تو ای دوست بگو با من چیست       از چــه رو نـــشـــنـــوی آه دل سـوزان مرا ؟

 تـب هـجـر تـو سـراپـای وجـودم را سـوخت     بـنـگـر چـاک از ایــن بــعــد گــریــبــان مـرا !

بکجا شکوه برم از غم هجرت ای دوست ؟         کی خـرد اشـک مـرا؟ نـالـه و افـغـان مـرا ؟

جز تو کس نیست که اشک از رخ من پاک کند    مــهــربـــانــا بــنــگـــر حــال پــریـــشـــان مــرا !

دیـدی ای دوسـت که هجـر تـو پـریـشـانـم کرد    عشـق تـو سـوخـت رگ و ریشه و ایـمان مـرا !


بـیـفـشـان گـیــسـوان ای مـاه تـابـان

بدست علیرضا در دسته : 89/10/3 : 8:16 عصر

بـیـفـشـان گـیــسـوان ای مـاه تـابـان

سیه گیسویت افشان خواهم امشب

                  سـخـن بـی پـرده گـو ای مـاه مجـل

                  تـرا مـسـت و غزلخوان خواهم امشب

مـسـوزان هـسـتـیـم را بـا نـگاهـت

نگاهـت راحـت جـان خواهم امشب

                  ربـودی دیـن و ایـمـان مـن از دسـت

                  ترا چون دین و ایمان خواهم امشب

بـــیـــا رســـم وفــــاداری بـــیـــامــوز

ترا چون نور چشمان خواهم امشب

                  بـیـا بـا عـاشـقـانـت مـهــربـان شــو

                  که لبهای تـو خنـدان خواهم امشب


محبوب کردن