با سلام

دوستان لطفا ما را با نظرات و انتقادات سازنده تون راهنمایی کنید

شعرهای کوتاه و مینی شعر های زیبایی که خوندید
برامون ارسال کنید

با تشکر

برای بستن این کادر کلیک کنید

 

بازدید امروز: 33 ، بازدید دیروز: 199 ، کل بازدیدها: 601728


چــرا اشــک روان دارد شمع

بدست علیرضا در دسته : 89/12/28 : 11:41 عصر

شمع طاقانک

دانــی ایــن راز چــرا اشــک روان دارد شمع

                         خــبــر از داغ عـــزیـــزان جــهــــان دارد شمع

قـطـره هـایی که بــریــزد بـزمـین از رخ شمع

                        اشکهایی است که در دیده نهان دارد شمع

حالـت سـوخـتــه را ســوخـتـگـان می دانند

ز آن سبب سوختن خویش عیان دارد شمع

                  هــمــه ســوزنــد در ایـــن وادی حــیـــرت اما

                  آتـش اندر سر و بـر و دیـده نشان دارد شمع

بـه وفا شـهـره شهریم چـو پروانه ولیک            کی خبر از دل ما سوختگان دارد شمع

 


بستوه آمـدم از ایـن دل هرجائی خویش

بدست علیرضا در دسته : 89/12/10 : 12:25 صبح

بستوه آمـدم از ایـن دل هرجائی خویش

سوختم از شرر این دل سودائی خویش

                  شـهـره شـهـر شـدم بـا هـمـه فرزانگیم

                  چه کنم بـا دل دیـوانـه هـرجائی خویش

مایه عشق و جنون است دل پر سوزم

چاره ای نیست مرا با دل شیدائی خویش

            گوشه گیری چو کنم درد من افزون گردد

            حاصلی نیست از این گوشه تنهایی خویش

تو که رسوای جهان کردی و شوریده مرا

بعد از این گو چه کنم با غم رسوائی خویش

            صبر در عشق میسر نبود عاشق مرا

            که ربـودی تـو زمـن صبـر و شکیبائی خویش

 


من از آن نرگس چشمان شهلای تو می ترسم

بدست علیرضا در دسته : 89/12/10 : 12:16 صبح

من از آن نرگس چشمان شهلای تو می ترسم

من از آن لـعـل جانبخش و فریبای تو می ترسم

             ز بس زان قـامـت دلجـو بلا و فتنـه می ریـزد

            دگـر از قـامـت موزون و رعـنـای تو می ترسم

نــدارم بـاکـی از کـیـد زمـان و چـرخ بـازیـگـر

ز چشـمـان و نگاه پـرتـمنـای تـو می ترسم

             تو از اشک من و از آه سوزانـم نمی ترسی

             من از ناز و عتاب و قهر بیجای تو می ترسم

 کمند موی مشکین تو از بس خست جانم را

دگـر از حلـقـه ی زلـف چلیپای تـو می ترسم

           ز لـعـل شکـریـنـت بـس کلام تـلخ بـشـنـیـدم

           دگر زان غنچه ی لعل شکوفای تو می ترسم

 تو هر شب مست در آغوش هر بی مایه می لغزی

مـن از دیـوانـگی های و هـوس های تـو می ترسم


کاش می داشتی از حال دل ما خبری

بدست علیرضا در دسته : 89/12/5 : 2:54 عصر

کاش می داشتی از حال دل ما خبری

کاش می بود تو را سوی محبان نظری

                  کاش زین آتش سوزان که بود در دل ما

                  ذره ای داشت بدان قلب سیاهت گذری

حیف از عمر که در عشق تـوام گشـت تـبـاه

          حیف کـز گـلـشن حسـن تـو نـچـیـدم ثـمـری

درد و رنجی که کشیدم ز غم هجر بس است

          مــگــر ای شـــوخ ز انـــصــاف و مـــروت بــدری

دل نباشد که در آن سینه ی سیمین داری

چـون در آن نــالــه ی عــشــاق نـدارد اثـری

              روزگــاری عــبــث از دیـده فـشــانــدم ای آه

              گــوهــر اشـک بــپــای تــو بــت بــد گـهــری

هدف تیر غمت سینه ی بی کینه ی ماست

غیـر ایـن سیـنـه تـو دانـی که نـدارم سـپـری

            بی تو یک لحظه مـرا طی نشـود عمـر عـزیـز

           غایبی لیک به چشمـم همه جـا جلـوه گـری

پـر نـخـواهـم زدن از کـوی تـو ای آیـت حسـن

مــطـمـئــن بـاش نـبـاشـد دگــرم بــال و پــری

          تـو در آئـیـنـه ی چشمم بنگر چهره ی خویش

          تـا بـبـیـنـی که در ایـن چـشـم تـو چـیـز دگـری


محبوب کردن